Rekisteriseloste kameravalvonta Hamina

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Haminan kaupunki
Osoite: PL 70, Puistokatu 2 49401 Hamina

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ulla Enamo-Posti
Osoite: Puistokatu 2 40401 Hamina
Puhelin: 040 5518717
Sähköposti: ulla.enamo-posti@hamina.fi

3. Rekisterin nimi

Kameravalvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonta koskee Fredrikinkatu 9 (Puistotalo) toimipisteen ulko-ovea. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojella kaupungin tai vuokralaisen omaisuutta ennaltaehkäisemällä rikoksia ja ilkivaltaa.

Valvonta lisää alueella toimivien työntekijöiden ja muiden ihmisten turvallisuutta ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n viidennen kohdan mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin sekä työturvallisuuslain (738/2002) 27 §:ään ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 ja 17 §:iin.

Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämästä annetun lain (759/2004) 17 §: n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteena.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttöoikeudet kamerajärjestelmään:

  • oikeuden omistaja Haminan kaupunki
  • kohde
  • kamerat
  • käyttöoikeus (live-kuva/tallenteet) Haminan kaupunki

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kameratallenteita luovutetaan Suomen poliisin haltuun rikosepäilytapauksissa. Tallennealue ja -aika rajataan vain kyseisen tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin. Tallenteita ei luovuteta muille viranomaisille tai tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Kameravalvonnasta on tehty sopimus Nordic LAN&WAN Communication Oy:n kanssa. Tallennettuihin tietoihin on pääsy nimetyillä vastuuhenkilöillä. Palvelimelle pääsy on suojattu palomuurein ja salasanoin. Tiedot tallennetaan 2 viikkoa ja sen jälkeen ne ylitallennetaan.