Valinnaiset opinnot

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyy vapaasti valittavia valinnaisia opintoja, joiden tarjonta vaihtelee vuosittain. Sivuaineopinnot hyväksytään valinnaisaineeksi.

Valinta-aineiden tarjonnasta löytyy mm: