pianon koskettimet

Mukautettu opetus

Mukautetussa pianon soiton opetuksessa käytetään kuvionuotteja perinteisen nuottikirjoituksen sijaan. Kuvionuoteista soittaminen onnistuu lähes keneltä tahansa, mikäli soittajalla on kyky yhdistää kaksi samanlaista merkkiä toisiinsa. Soittamaan voi aloittaa heti, eikä aikaisempaa tietoa nuoteista tarvita. Kuvionuoteista soittaminen tarjoaa soittajalle onnistumisen elämyksen heti ensimmäisestä soittokerrasta lähtien. Kuvionuoteista siirtyminen eri vaiheiden kautta tavalliseen nuottikirjoitukseen on helppoa, sillä kuvionuotit sisältävät saman informaation kuin perinteinen nuottikirjoituskin. Mukautettuun instrumenttiopetukseen voivat hakea erityistä tukea tarvitsevat ja kehitysvammaiset oppilaat.