Musiikkiteatterilinja

Nyt voit opiskella musiikkiteatteria myös Kotkassa!

Musiikkiteatterin opintojen tavoitteena on kehittää musiikkiteatterin tuntemusta sekä taitoja laulun, tanssin ja näyttämöilmaisun saralla. Opetuksen kulmakivenä toimii oppilaiden muodostama ensembleryhmä, jossa opiskellaan viikoittain laulua, tanssia sekä näyttämöilmaisua kahden opettajan johdolla. Ensembleryhmä valmistaa noin kaksi esitystä tai konserttia vuodessa. Opiskellessa musiikkiteatterilinjalla oppilaan pääaineena on musiikkiteatterilaulu. Viikoittaisen ensembleryhmän lisäksi oppilas osallistuu omille laulutunneilleen sekä musiikinhahmotusaineiden opetukseen.

Opetus on innostavaa ja elämyksellistä, tavoitteellista ja tasolta toiselle siirtyvää. Musiikkiteatterin opintopolku tukee monimuotoista taidesuhdetta, ryhmätaitoja ja identiteetin kasvua sekä antaa pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle ja valmiuksia hakeutua musiikkiteatterin ammattiopintoihin.

Musiikkiteatterilinjalle hakeudutaan valintatestin kautta kevään haussa. Opinnot voi aloittaa n. 9-10-vuotiaana.

Musiikkiteatterilinjan kummitaidelaitoksena toimii Kotkan Kaupunginteatteri.

”Mitä syntyy, kun yhdistetään ihan parhaat opettajat, tanssiminen, musiikin opiskelu, näytteleminen, laulaminen ja porukka täynnä parhaita kavereitasi?

Musiikkiteatterilinja! Tule mukaan!”

Riikka Pelo
Musiikkiteatterilinjan vastuuopettaja
Apulaisrehtori

opettajan kuva

Opintojen sisältö

Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä jaetaan perus- ja syventäviin opintoihin. Opintojen laajuus perusopinnoissa on 800 opintopistettä (op), syventävissä 500 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 45 minuuttia. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin.

Lukujärjestys

Ensembleryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17:30-18:30 Keskuskoululla, Kotkassa. Syksyllä 2023 aloittavien oppilaiden musiikin hahmotusaineiden tunti järjestetään Keskuskoulussa maanantai-iltaisin joko ennen tai jälkeen ensembletunnin.

Laulutunnit sovitaan elokuussa oman opettajan kanssa.