Opinnot

Musiikkileikkikoulu

Varhaisiän musiikinopetus tarjoaa iloista, monipuolista ja tavoitteellista musiikkitoimintaa lapsille vauvasta ensimmäisille koululuokille asti.

Lauluvalmennus

Lauluvalmennuksessa oppilaalle opetetaan laulunopiskelun alkeet, joka valmistaa varsinaisen perusopetuksen aloittamiseen.

Suzuki-opetus

Suzuki-opetusta tarjotaan huilun- ja pianonsoitossa. Suzuki-menetelmää pidetään lapsilähtöisenä ja luonnollisena tapana oppia musiikkia.

Klassinen linja

Klassiseen linjaan sisältyy solistisen aineen ja musiikin hahmotusaineiden opintoja sekä valinnaisaineita.

Rytmilinja

Rytmimusiikin opinnoissa keskitytään rytmimusiikin eri tyylilajeihin, joita ovat beat, blues, soul, jazz ja latin.

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotuksessa opitaan oman instrumentin hallinnassa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Yhteismusiikki

Yhteismusisointi on luonnollinen osa opintoja, ja sopiva yhteismusiikkiryhmä löytyy oman opettajan ohjauksella.

Valinnaiset opinnot

Kotkan seudun musiikkiopistolla voi omien opintojen ohella opiskella myös monia valinnaisia opintoja.

Avoin osasto

Musiikkiopistossa toimii ns. avoin osasto, jonne kenen tahansa musiikista kiinnostuneen on mahdollista päästä opiskelemaan.