Rytmilinja

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opinnot tarjoavat monipuoliset musiikilliset taidot musiikin harrastajalle tai ammattiin aikovalle.

Kotkan seudun musiikkiopiston rytmilinja koostuu rytmimusiikin eri tyylilajeista popista rockiin ja jazzista lattareihin vaalien elinikäistä musiikkisuhdetta. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat kiinnostuksen kohteet. Opetus tarjoaa mahdollisuuden iloon, luovuuteen ja osaamiseen johdattaen oppilaat pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn.

Rytmilinjalle voi hakeutua ilman aikaisempaa musiikkitaustaa. Meille riittää, että oppilas haluaa oppia soittamaan tai laulamaan ja on valmis sitoutumaan harrastukseen. Pääaineeksi oppilas valitsee jonkin musiikkiopiston viidestä eri rytmimusiikin soittimesta.

Taiteen perusopetuksen opintopolku kulkee perusopintojen kautta syventäviin opintoihin ja mahdollistaa tarvittavat taidot ammattiin hakeutuville oppilaille.

Perusopinnot

Rytmimusiikin perusopinnot koostuvat viidestä (5) opintokokonaisuudesta, joissa keskitytään rytmimusiikin eri tyylilajeihin. Jokaisen kokonaisuuden laajuus on 160 h, jolloin perusopinnot yhteensä tarkoittavat 800 h laajuisia opintoja. Opintokokonaisuudet voi suorittaa omavalintaisessa järjestyksessä, tai ehdotetussa järjestyksessä.

Syventävät opinnot

Rytmimusiikin syventävien opintojen tarkoituksena on jatkaa oman instrumentin opintoja, syventää osaamista musiikin hahmottamisessa sekä löytää oma syventymiskohde. Syventävät opinnot mahdollistavat oppilaan keskittymisen omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Syventävien opintojen kokonaislaajuus on 500 tuntia. Opintojen sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan, oppilaan ja rehtorin kanssa.