Musiikin hahmotusaineet

Oman pääaineen lisäksi opintoihin kuuluu musiikin hahmotusopintoja, yhteismusiikkia ja esiintymisiä. Musiikin hahmotusaineita voi opiskella nuorimmille opiskelijoille (alle 10 v.) tarkoitetussa Selkeät sävelet -valmennusryhmässä tai n. 10-vuotiaasta alkaen Muha-tasoryhmissä.

Musiikin hahmotusaineisiin ilmoittaudutaan Eepoksen kautta. Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, ilmoittautua voit suoraan opettajallesi.

Selkeät sävelet

Musiikin hahmotuksen (Muha) alkeita opiskellaan Selkeät sävelet -ryhmissä.

Selkeät sävelet on ekaluokkalaisista ylöspäin tarkoitettu pienryhmä (max. 10 oppilasta), jossa pidetään hauskaa ja opetellaan samalla Muha ykköseen kuuluvia asioita. Laulamme, leikimme, improvisoimme, liikumme, kuuntelemme, pelaamme, käytämme rytmisoittimia, kehosoittimia sekä boom whackersejä eli soivia putkia. Valmiiden materiaalien lisäksi käytetään paljon erilaisia itse tehtyjä havainnointivälineitä. Selkeät Sävelet -ryhmässä käyminen tukee oman soittimen opiskelua ja antaa hyvät valmiudet musiikin hahmotuksen opiskelulle. Tervetuloa mukaan!

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusopintojen suositeltu aloitusikä on 10-11 vuotta. Musiikin hahmotuksessa opitaan oman instrumentin hallinnassa tarpeellisia tietoja ja taitoja, kuten sujuvaa nuottien tunnistamista yleisimmillä nuottiavaimilla, lukemaan ja kirjoittamaan erilaisia rytmejä sekä laulamaan, kirjoittamaan ja tunnistamaan melodioita. Näiden harjoittelulla on suuri merkitys nuotinluvun ja sisäisen kuulon kehityksessä.

Tunneilla opiskellaan musiikinteorian ja notaation perusasioita kuten asteikkoja, intervalleja ja sointuja siinä laajuudessa, että työskentely on musiikillisesti mielekästä. Oppilas saa valmiuksia sävelletyn ohjelmiston opiskeluun ja itsenäiseen tutkimiseen sekä oman musiikin tuottamiseen. Opetuksessa kehitetään oppilaan musisointi- ja hahmotustaitoja sekä musiikin rakenteiden tiedostamista. Tunneilla käytetään monipuolisia työskentelytapoja, välineistöa ja esimerkiksi oppilaiden omia soittimia, jotta saavutetaan sujuvaa osaamista ja opitaan sovellustaitoja.

Myöhemmin perehdytään mm. moniäänisyyteen, erilaisiin musiikin peruskäsitteisiin ja
musiikinhistoriaan eri tyylikausineen. Musiikillista yleissivistystä ja ohjelmistotuntemusta kartutetaan opetuksessa käytettävien musiikkiesimerkkien lisäksi konsertti- ja kuuntelukasvatuksen avulla.

Oppilas voi seurata musiikin hahmotuksen opintojensa edistymistä Eepos -järjestelmässä musiikin hahmotuksen tavoitetaulusta.

Musiikin hahmotuksen tasot: