Klassinen linja

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opinnot tarjoavat monipuoliset musiikilliset taidot musiikin harrastajalle tai ammattiin aikovalle.

Kotkan seudun musiikkiopiston klassinen linja painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin vaalien elinikäistä musiikkisuhdetta. Opintoihin on mahdollista liittää mausteeksi oppilaan kiinnostuksen mukaan myös eri tyylilajeja. Opetus tarjoaa mahdollisuuden iloon, luovuuteen ja osaamiseen johdattaen oppilaat pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn.

Klassiselle linjalle voi hakeutua ilman aikaisempaa musiikkitaustaa. Meille riittää, että oppilas haluaa oppia soittamaan tai laulamaan ja on valmis sitoutumaan harrastukseen. Pääaineeksi oppilas valitsee jonkin musiikkiopiston 30 eri soittimesta.

Taiteen perusopetuksen opintopolku kulkee perusopintojen kautta syventäviin opintoihin ja mahdollistaa tarvittavat taidot ammattiin hakeutuville oppilaille.

Perusopinnot

Perusopintoihin sisältyvät solistisen aineen TASOT 1-4, musiikin hahmotusaineiden (MUHA) opintoja ja valinnaisaineita. Opintoihin sisältyy esiintymisiä, yhteismusisoinnin eri kokoonpanoja sekä säveltämistä ja improvisointia. Eteneminen tasolta toiselle suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Perusopinnot jakautuvat neljään (4) eri tasoon.

Syventävät opinnot

Syventäviin opintoihin siirrytään, kun perusopintojen tiedot ja taidot on saavutettu. Tällä osastolla syvennetään tietoja ja taitoja omassa solistisessa aineessa sekä oheisaineissa. Opinnot tähtäävät lopputyöhön, jossa oppilaan musiikillinen osaaminen tulee mahdollisimman monipuolisesti ilmi. Syventävien opintojen laajuus (500 h) tarkoittaa keskimäärin 4 lukuvuoden opintoja.