Vanhempainyhdistykset

Opiston yhteydessä toimii useita tukiyhdistyksiä orkesterien, kuorojen ja soitinryhmien taustalla. Näistä löydät ajankohtaiset tiedot opettajasi kautta tai opiston ilmoitustauluilta. Yhdistysten tarkoitus on tukea opetustoimintaa mm. auttamalla esiintymisten, leirien ja matkojen järjestelyissä, sekä keräämällä varoja esim. stipendi- ja matkarahastoon.

Kotkan ja Haminan nuoriso-orkesteri

Kotkan ja Haminan nuoriso-orkesteri on Kotkan seudun musiikkiopiston puhallinorkesteri, jonka kokoonpanoissa soittaa yli sata soittajaa. Orkestereiden taustayhdistyksenä toimii Kotkan Nuoriso-orkesteriyhdistys, joka järjestää taiteellisen kasvatuksen rinnalle yhteisöllisyyttä ja orkestereiden näkyvyyttä tukevaa toimintaa. Toiminnan mahdollistaa aktiviinen vanhempien talkootoiminta ja taloudelliset tukijat. Suomen puhallinorkesteriliitto palkitsi Kotkan ja Haminan Nuoriso-orkesterin Vuoden Puhallinorkesteri -tunnustuspalkinnolla 2019.

Nuoriso-orkesteri

Jousten tuki ry.

Yhdistys tukee musiikkiopiston jousisoittajia yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Yhdistys saa tuloja pääasiassa Kotkan kaupunginteatterin narikkatoiminnasta, mahdollisesti myös jousisoittajien konserttien vapaaehtoisista ohjelmamaksuista sekä erikseen haettavista avustuksista.

KSMO:n jousisoittajien tuki ry mahdollistaa monenlaista harrastukseen liittyvää oheistoimintaa ja tarvitsemme tueksi teitä kaikkia vanhempia! Osallistuminen toimintaan on vaivaton ja helppo tapa tukea lasten ja nuorten harrastusta.

Jousiorkesteri