Rekisteriseloste kameravalvonta Kotka

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, laatimispäivä 1.2.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotkan kaupunki / Tekniset palvelut
Osoite: Kauppakatu 3, 48100 Kotka
Yhteystiedot: Isännöitsijä Jori Sivula 040 6376 450, jori.sivula@kotka.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sampsa Kaipiainen
Osoite: Kirkkokatu 24, 48100 Kotka
Puhelin: 044 7026 722
Sähköposti: sampsa.kaipiainen@kotka.fi

3. Rekisterin nimi

Kotkan kaupungin kameravalvontarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonta koskee Kirkkokatu 24 toimipisteen ulko-ovea. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojella kaupungin tai vuokralaisen omaisuutta ennaltaehkäisemällä rikoksia ja ilkivaltaa.

Valvonta lisää alueella toimivien työntekijöiden ja muiden ihmisten turvallisuutta ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n viidennen kohdan mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin sekä työturvallisuuslain (738/2002) 27 §:ään ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 ja 17 §:iin.

Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämästä annetun lain (759/2004) 17 §: n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteena.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttöoikeudet kamerajärjestelmään:

  • oikeuden omistaja
  • kohde
  • kamerat
  • käyttöoikeus (live-kuva/tallenteet)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kameratallenteita luovutetaan Suomen poliisin haltuun rikosepäilytapauksissa. Tallennealue ja -aika rajataan vain kyseisen tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin. Tallenteita ei luovuteta muille viranomaisille tai tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Kameravalvonnasta on tehty sopimus Nordic LAN&WAN Communication Oy:n kanssa. Tallennettuihin tietoihin on pääsy nimetyillä vastuuhenkilöillä. Palvelimelle pääsy on suojattu palomuurein ja salasanoin. Tiedot tallennetaan kahden viikon ajan, minkä jälkeen ne poistetaan.