Opetuksen lähtökohdat

Kotkan seudun musiikkiopisto on perustamisestaan lähtien antanut säveltaiteen perusopetusta ja
järjestänyt musiikkikulttuuriin liittyvää toimintaa. Kotkan-seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry on
toiminut oppilaitoksen taustayhteisönä jo vuodesta 1946. Viiden kunnan, Pyhtään, Kotkan, Haminan,
Virolahden ja Miehikkälän alueella toimiva musiikkioppilaitos on keskeinen vaikuttaja toimialueensa
kulttuurielämässä.

Soiton ja laulun opetuksella tuetaan tavoitteellista musiikin harrastusta ja oppilaan kokonaisvaltaista
kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Musiikkiopiston opetussuunnitelmassa on huomioitu myös ne
vaatimukset, joita ammatilliseen koulutukseen tähtäävillä oppilailla on.

Erona seudun muihin paikallisiin toimijoihin, Kotkan seudun musiikkiopistossa tehdään
instrumentin tasosuorituksia ja teoriasuorituksia, jotka valmentavat tuleviin musiikkiopintoihin,
ja joita hyväksiluetaan mm. lukio-opinnoissa. Opiskelijalla on oikeus saada musiikkikoulun tai -opiston
päättötodistus kun siihen tarvittavat suoritukset on hyväksytty.
Näitä suorituksia ovat soitto- tai laulututkinnot, teoriat sekä yhteismusiikki.