MUSKARIT

Kotkan seudun musiikkiopiston musiikkileikkikoulu- eli muskariryhmiä löytyy
Kotkasta, Karhulasta, Pyhtäältä, Haminasta, Miehikkälästä ja Virolahdelta.

Ilmoittaudu mukaan

Muskariin ja musakerhoon voi tulla tutustumaan kun ottaa opettajaan yhteyttä ja varmistaa
   mahtuuko ryhmään!
ILMOITTAUDU mukaan muskareihin osoitteessa:
ksmo.eepos.fi
   Huom! Elokuussa 2021 alkaviin muskariryhmiin ilmoittautuminen auki: 10.9.2021 asti.
Lisätietoja ryhmistä saat muskariopettajilta (tiedot alempana), Tervetuloa mukaan!

   

Musiikkileikkikoulussa eli muskarissa on kivaa!
Kotkan seudun musiikkiopiston varhaisiän musiikinopetus tarjoaa iloista, monipuolista ja
tavoitteellista musiikkitoimintaa lapsille vauvasta ensimmäisille koululuokille asti.

Tunneilla harjoitellaan musiikin perusasioita (rytmi, tempo, melodia, kesto, sointiväri, harmonia ja dynamiikka)
laulaen, lorutellen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Oman lisänsä opetukseen tuo muu luova ilmaisu, kuten kuvataide ja tarinat.
Elämyksellisen toiminnan avulla pyritään tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja
kokemaan onnistumisen iloa.

Musiikkiopiston muskarista vie polku soitinvalmennuksen kautta instrumenttiopintoihin ja kuoroihin.
Useimmiten musiikista tulee hauska harrastus, joillekin jopa ammatti. Varhaisiänmusiikkikasvatuksen tärkein tavoite on
herättää kipinä musiikista iloitsemiseen ja nauttimiseen, joka voi säilyä läpi elämän.
Kehitymme jokainen omaan tahtiimme – joku laulaa jo 1-vuotiaana, toinen vasta 11-vuotiaana.
Hyvää mieltä musiikki tuo kuitenkin kaikille!

Muskariryhmät

VAUVA- JA PERHERYHMÄT 0-4 -vuotiaat
Muskarissa pyritään lähentämään lapsen ja vanhemman kontaktia ja saamaan lapselle
myönteisiä kokemuksia musiikin, leikin ja laulujen myötä. Muskarissa körötellään,
leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukana.
Perheryhmässä on aina aikuinen lapsen mukana. 

LEIKKIRYHMÄT 3-5 -vuotiaat
Muskarissa lauletaan, leikitään, liikutaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimia sekä
kuunnellaan musiikkia. Opetus lähtee liikkeelle rytmin kokemisesta kaikkien 
musiikillisten työtapojen avulla. Helppojen laulujen avulla harjoitetaan sävelpuhtautta
ja musiikillista muistia. Musiikkileikkikoulu antaa valmiuksia musiikkiopistossa
tapahtuviin soitinopintoihin. Leikkiryhmissä lapset käyvät ilman aikuista. 

SOITINRYHMÄT
on yli 5 -vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa harjoitellaan musiikin perusasioita
monipuolisesti laulaen, liikkuen, improvisoiden, kuunnellen ja soittaen. Käytetään
tuttuja rytmisoittimia ja rumpuja sekä harjoitellaan melodia- ja säestyssoittoa laattasoittimilla,
kanteleella, nokkahuilulla ja ukulelella. Soitinryhmässä voidaan keskittyä vain yhteen em. soittimista ,
tai jaksoittain tutustua uuteen soittimeen. Haminassa on näiden lisäksi myös
viulumuskari. Soitinryhmiin voivat osallistua myös instrumenttiopetuksessa olevat
pienet oppilaat, hyvänä vaihtoehtona myös kuoro.

RYTMIIKKARYHMÄT
on 6-8 vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa tutustutaan musiikkiin erityisesti rytmin kautta.
Tunneilla harjoitellaan kehorytmejä, soitetaan djemberumpua, rytmi- ja laattasoittimia, sekä soivia putkia.
Työtapoina soittamisen lisäksi leikkiminen, laulaminen, liikkuminen ja kuunteleminen.
Rytmiikkaryhmä antaa hyvän pohjan mahdollisille tuleville soitinopinnoille ja tukee myös jo
aloitettuja soitinopintoja. 

KUOROT
Kipinä -kuoro on 6-12 -vuotiaille tarkoitettu kuoro Kotkassa.
Kirviset -kuoro toimii Haminassa. Kuoroon voi tulla eskarilaisesta alkaen,
yläikärajaa ei ole. Kuorossa saa musiikin ilon lisäksi, iloa ystävistä ja yhdessä
tekemisestä. Kuorolaulu kehittää musiikillisia valmiuksia ja tukee soitinopintoja. 
Musiikkiopiston instrumenttioppilaille kuoro on ilmainen.

SOITINVALMENNUS
on nuorimmille opiskelijoille tarkoitettua instrumenttiopetusta. Soittotunnit voi olla
yksin tai pareittain. Soitinvalmennukseen ilmoittaudutaan instrumenttioppilaiden
ilmoittautumisen yhteydessä. 

OPETTAJAT
Opettajina toimivat varhaisiän musiikinopettajat Susanna Apo-Syrjänen ja Henna Kervinen.
Opetusta järjestetään Kotkassa, Karhulassa, Siltakylässä, eripuolilla Haminaa,
Virolahdella ja Miehikkälässä. 

Ilmoittautumisia musiikkileikkikoulun vapaille paikoille otetaan vastaan koko lukuvuoden ajan.
Tiedustelut vapaista paikoista:
- Kotkan ryhmiin 050 337 0078 /Leila
- Haminan ryhmiin 044 599 5979 /Susanna

Huom! Muutokset ovat mahdollisia Muskariryhmissä!

 

Muskarihinnat

Muskari 30 min. 59 eur/lukukausi
Muskari tai soitinryhmä 45 min. 89 eur/lukukausi
Muskari tai soitinryhmä 60 min. 115 eur/lukukausi
(Syksyisin alkavaan muskariin ilmoittaudutaan aina lukuvuodeksi kerrallaan = 2 x maksu)
Ilmoittautuminen on sitova. Muskarin voi jättää kesken painavasta syystä esim. vanhemman työt
tai muutto pois paikkakunnalta tai vastaava syy. Muskarimaksuihin voidaan tällöin tehdä hyvityksiä
tapauskohtaisesti.

Muskarit kokoontuvat Kotkan pääkirjaston Satuhuoneessa,
Karhulan kirjastolla ja Pyhtään kirjastolla. Haminan ryhmät toimivat eri toimipaikoissa.

Muskarien lukujärjestykset ja OPS

Lukuvuoden 2021-2022 lukujärjestykset päivitetään tähän pian!

Lukujärjestys syksy 2021 Kotka/Karhula/Pyhtää
- opettaja Leila Puhakka

Lukujärjestys syksy 2021 Haminan suunta 
- opettaja Susanna Apo-Syrjänen (ja Leila Puhakka Neuvottoman ryhmät)

Muskarien opetussuunnitelma OPS