MUSIIKIN HAHMOTUS

 

Musiikin hahmotuksen alkeet

SELKEÄT SÄVELET
Musiikin hahmotuksen(Muha) alkeita opiskellaan Selkeät sävelet -ryhmissä.
Selkeät sävelet on ekaluokkalaisista ylöspäin tarkoitettu pienryhmä (max 10 oppilasta) jossa
pidetään hauskaa ja opetellaan samalla Muha ykköseen kuuluvia asioita. Laulamme, leikimme,
improvisoimme, liikumme, kuuntelemme, pelaamme, käytämme rytmisoittimia, kehosoittimia,
sekä boom whackersejä eli soivia putkia. Valmiiden materiaalien lisäksi käytetään paljon erilaisia
itse tehtyjä havainnointivälineitä. Selkeät Sävelet -ryhmässä käyminen tukee oman soittimen
opiskelua ja antaa hyvät valmiudet musiikin hahmotuksen opiskelulle. Tervetuloa mukaan!

Musiikin hahmotus eli MUHA (ent. Mupe)

Musiikin hahmotus opintojen suositeltu aloitusikä on 10-11 vuotta. Musiikin hahmotuksessa opitaan
oman instrumentin hallinnassa tarpeellisia tietoja ja taitoja, kuten sujuvaa nuottien tunnistamista
yleisimmillä nuottiavaimilla, lukemaan ja kirjoittamaan erilaisia rytmejä sekä laulamaan, kirjoittamaan
ja tunnistamaan melodioita. Näiden harjoittelulla on suuri merkitys nuotinluvun ja sisäisen kuulon
kehityksessä.

Tunneilla opiskellaan musiikinteorian ja notaation perusasioita kuten asteikkoja, intervalleja ja sointuja
siinä laajuudessa, että työskentely on musiikillisesti mielekästä. Oppilas saa valmiuksia sävelletyn
ohjelmiston opiskeluun ja itsenäiseen tutkimiseen sekä oman musiikin tuottamiseen. Opetuksessa
kehitetään oppilaan musisointi- ja hahmotustaitoja sekä musiikin rakenteiden tiedostamista. Tunneilla
käytetään monipuolisia työskentelytapoja, välineistöa ja esimerkiksi oppilaiden omia soittimia, jotta
saavutetaan sujuvaa osaamista ja opitaan sovellustaitoja.

Myöhemmin perehdytään mm. moniäänisyyteen, erilaisiin musiikin peruskäsitteisiin ja
musiikinhistoriaan eri tyylikausineen. Musiikillista yleissivistystä ja ohjelmistotuntemusta kartutetaan
opetuksessa käytettävien musiikkiesimerkkien lisäksi konsertti- ja kuuntelukasvatuksen avulla.

Oppilas voi seurata musiikin hahmotuksen opintojensa edistymistä Eepos -järjestelmässä musiikin
hahmotuksen tavoitetaulusta.

Musiikin hahmotuksen tasot:

Perusopinnot

Tasot 1-3
Taso 4 (musiikkitiedon peruskurssi)

Syventävät opinnot
Taso 5a
Taso 5b
Taso 6

Muha -ryhmiin ilmoittautuminen

Musiikin hahmotus ja teoriaryhmiin ilmoittaudutaan oppilasjärjestelmän Eepoksen kautta.
Mikäli ilmoittautuminen on jo päättynyt, ilmoittautua voit suoraan opettajallesi.Muha -opettajat

Mauri Silvennoinen etunimi.sukunimi@ksmo.fi
Otto Tikkanen etunimi.sukunimi@ksmo.fi 

Musiikin hahmotus lukujärjestys

Musiikin hahmotustunnit lukuvuonna 2021-2022 Kotkassa ovat Keskuskoulun Auditoriossa, paitsi
Puhallinmusiikin hahmotus Karhulassa orkesteritiloissa ja AMP Ekamilla (koteko).
Musiikin hahmotustunnit Haminassa ovat Puistotalolla, luokassa 109.

Katso täältä linkistä lukujärjestys:

MUSIIKIN HAHMOTUS, LUKUJÄRJESTYS 2021-2022

Muutokset lukujärjestyksiin ovat mahdollisia.