MUSKARIT

Uusia muskarilaisia otetaan kevätkaudelle 2020. 
Lisätiedot ryhmistä muskariopettajilta (tiedot alempana).     
Tervetuloa mukaan! 

Tervetuloa iloiseen muskariin!

Musiikkileikkikoulussa eli muskarissa on kivaa!
Kotkan seudun musiikkiopiston varhaisiän musiikinopetus tarjoaa iloista, monipuolista ja
tavoitteellista musiikkitoimintaa lapsille vauvasta ensimmäisille koululuokille asti.

Tunneilla harjoitellaan musiikin perusasioita (rytmi, tempo, melodia, kesto, sointiväri, harmonia ja dynamiikka)
laulaen, lorutellen, liikkuen, soittaen ja kuunnellen. Oman lisänsä opetukseen tuo muu luova ilmaisu, kuten kuvataide ja tarinat.
Elämyksellisen toiminnan avulla pyritään tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Musiikkiopiston muskarista vie polku soitinvalmennuksen kautta instrumenttiopintoihin ja kuoroihin.
Useimmiten musiikista tulee hauska harrastus, joillekin jopa ammatti. Varhaisiänmusiikkikasvatuksen tärkein tavoite on
herättää kipinä musiikista iloitsemiseen ja nauttimiseen, joka voi säilyä läpi elämän.
Kehitymme jokainen omaan tahtiimme – joku laulaa jo 1-vuotiaana, toinen vasta 11-vuotiaana.
Hyvää mieltä musiikki tuo kuitenkin kaikille!

SOIVAT SÄVELET
ryhmät on 6-7 vuotiaille tarkoitettuja ryhmiä, joissa harjoitellaan musiikin
perusasioita monipuolisesti laulaen, liikkuen ja soittaen. Käytetään muskarista tuttuja
soittimia ja harjoitellaan melodia- ja säestyssoittoa sekä erilaisia rytmejä rummuilla,
laattasoittimilla ja kanteleilla, tutustutaan myös nokkahuiluun. Soivat sävelet ryhmiin
osallistuu myös instrumenttiopetuksessa olevat 6-7 -vuotiaat oppilaat.

SELKEÄT SÄVELET
on ekaluokkalaisista ylöspäin tarkoitettu pienryhmä jossa opetellaan
musiikin perusteiden alkeita. Pidetään hauskaa, lauletaan, liikutaan, improvisoidaan, kuunnellaan,
pelataan, käytetään rytmisoittimia, kehosoittimia ja boom whackersejä eli soivia putkia.
Ryhmässä käyminen tukee oman soittimen opiskelua ja antaa hyvät valmiudet musiikin perusteiden
opiskelulle.

KIPINÄ-KUORO
on ala-aste-ikäisille tarkoitettu kuoro. Musiikkiopiston instrumenttioppilaille
kuoro on ilmainen. Kuoron jälkeen instrumenttiopetuksessa olevat 7-9 -vuotiaat kuorolaiset
voivat osallistua Selkeät Sävelet -varttiin, jossa opetellaan musiikin teorian alkeita muskarista
tutuin menetelmin, soittaen, liikkuen ja laulaen.

KIRVISET KUOROT
toimivat Haminan suunnalla ja siellä on ryhmät 5-7v, 8-11 v. ja  yli 11 -vuotiaille.

SOITINVALMENNUS
on nuorimmille opiskelijoille tarkoitettua instrumenttiopetusta,
jossa varsinaiseen perusasteen opiskelijaan verrattuna soittotunti on hiukan lyhyempi ja hinta
hiukan edullisempi. Soitinvalmennukseen haetaan valintatestien kautta keväisin.

OPETTAJAT
Opettajina toimivat varhaisiän musiikinopettajat Susanna Apo-Syrjänen ja Henna Kervinen.
Opetusta järjestetään Kotkassa, Karhulassa, Siltakylässä, eripuolilla Haminaa,
Virolahdella ja Miehikkälässä. Pyhtään muskareita vetää Annu Laine.

Ilmoittautumisia musiikkileikkikoulun vapaille paikoille otetaan vastaan koko lukuvuoden ajan.
Tiedustelut vapaista paikoista:
- Kotkan ryhmiin 050 337 0078 /Henna
- Haminan ryhmiin 044 599 5979 /Susanna

Huom! Muutokset ovat mahdollisia Muskariryhmissä!

HINNAT
Muskari 30 min. 59 eur/lukukausi
Muskari tai soitinryhmä 45 min. 89 eur/lukukausi
Muskari tai soitinryhmä 60 min. 115 eur/lukukausi
(Syksyisin alkavaan muskariin ilmoittaudutaan aina lukuvuodeksi kerrallaan = 2 x maksu)
Ilmoittautuminen on sitova. Muskarin voi jättää kesken painavasta syystä esim. vanhemman työt
tai muutto pois paikkakunnalta tai vastaava syy. Muskarimaksuihin voidaan tällöin tehdä hyvityksiä
tapauskohtaisesti.

Muskarit kokoontuvat Kotkan kirjastotalolla musiikkiopiston luokka 1,
Karhulan kirjastolla ja Pyhtään kirjastolla.
Haminan ryhmät toimivat eri toimipaikoissa.

Lukujärjestys kevät 2020 Kotka/Karhula/Pyhtää
- opettaja Henna Kervinen ja Annu Laine

Lukujärjestys kevät 2020 Haminan suunta 
- opettaja Susanna Apo-Syrjänen (ja Henna Kervinen Neuvottoman ryhmät)

Muskarien opetussuunnitelma OPS