MUSIIKIN PERUSTEET

 

Musiikin perusteiden alkeet

SELKEÄT SÄVELET
Musiikin perusteiden alkeita opiskellaan Selkeät sävelet -ryhmissä.
Selkeät sävelet on toka ja kolmasluokkalaisille tarkoitettu pienryhmä (max 10 oppilasta) jossa
pidetään hauskaa ja opetellaan samalla Mupe ykköseen kuuluvia asioita. Laulamme, leikimme,
improvisoimme, liikumme, kuuntelemme, pelaamme, käytämme rytmisoittimia, kehosoittimia,
sekä boom whackersejä eli soivia putkia. Valmiiden materiaalien lisäksi käytetään paljon erilaisia
itse tehtyjä havainnointivälineitä. Selkeät Sävelet -ryhmässä käyminen tukee oman soittimen
opiskelua ja antaa hyvät valmiudet musiikin perusteiden opiskelulle. Tervetuloa mukaan!

Ryhmät kokoontuvat
Kotkassa muskariluokka nro 1:
MA klo 16-17 (kuororyhmä) op. Henna Kervinen
TO klo 18.20-19.05 op. Paula Aaltonen
Haminassa (paikka ja aika avoin):
KE klo (kuororyhmä) op. Susanna Apo-Syrjänen
Virojoella (paikka ja aika avoin):
MA klo op.Susanna Apo-Syrjänen

Musiikin perusteet eli MUPE

Musiikin perusteiden opintojen suositeltu aloitusikä on 10-11 vuotta. Musiikin perusteissa opitaan
oman instrumentin hallinnassa tarpeellisia tietoja ja taitoja, kuten sujuvaa nuottien tunnistamista
yleisimmillä nuottiavaimilla, lukemaan ja kirjoittamaan erilaisia rytmejä sekä laulamaan, kirjoittamaan
ja tunnistamaan melodioita. Näiden harjoittelulla on suuri merkitys nuotinluvun ja sisäisen kuulon
kehityksessä.

Tunneilla opiskellaan musiikinteorian ja notaation perusasioita kuten asteikkoja, intervalleja ja sointuja
siinä laajuudessa, että työskentely on musiikillisesti mielekästä. Oppilas saa valmiuksia sävelletyn
ohjelmiston opiskeluun ja itsenäiseen tutkimiseen sekä oman musiikin tuottamiseen. Opetuksessa
kehitetään oppilaan musisointi- ja hahmotustaitoja sekä musiikin rakenteiden tiedostamista. Tunneilla
käytetään monipuolisia työskentelytapoja, välineistöa ja esimerkiksi oppilaiden omia soittimia, jotta
saavutetaan sujuvaa osaamista ja opitaan sovellustaitoja.

Myöhemmin perehdytään mm. moniäänisyyteen, erilaisiin musiikin peruskäsitteisiin ja
musiikinhistoriaan eri tyylikausineen. Musiikillista yleissivistystä ja ohjelmistotuntemusta kartutetaan
opetuksessa käytettävien musiikkiesimerkkien lisäksi konsertti- ja kuuntelukasvatuksen avulla.

Musiikin perusteiden tasosuoritukset:
Perustaso
Musiikin perusteet (MUPE) 1, 2 ja 3
Musiikkitiedon peruskurssi

Opistotaso
Teoria I
Säveltapailu I
Harmoniaoppi tai Musiikkitiedon I kurssi

Mupe -ryhmiin ilmoittautuminenKlikkaamalla oheista linkkiä pääset katsomaan Mupe-ryhmien aikatauluja ja
ilmoittautumaan ryhmiin:

ILMOITTAUTUMINEN MUPE-RYHMIIN 2017-2018

Mupe -opettajat

Mauri Silvennoinen mauri.silvennoinen@ksmo.fi
Otto Tikkanen otto.tikkanen@ksmo.fi

Oton tunnit

Tästä linkistä löydät Oton tuntien sisällön ja läksyt:
http://mupeotto.wordpress.com/
 

Musiikin perusteet lukujärjestys

Katso täältä linkistä lukujärjestys:

MUPE-RYHMIEN LUKUJÄRJESTYS 2017-2018