MUSIIKIN PERUSTEET

 

Musiikin perusteiden alkeet

Musiikin perusteiden alkeita opiskellaan Selkeät Sävelet -ryhmissä.
Ryhmät on tarkoitettu instrumenttiopetuksessa oleville pienille oppilaille.

Ryhmät kokoontuvat
Kotkassa muskariluokka nro 1:
MA klo 16-17 (kuororyhmä) op. Henna Kervinen
TI klo 17-17.45 op. Paula Aaltonen
Haminassa Aseman koululla:
KE klo 16.15-17.15 op. Susanna Apo-Syrjänen

Musiikin perusteet eli MUPE

Musiikin perusteiden opintojen suositeltu aloitusikä on 10-11 vuotta. Musiikin perusteissa opitaan oman instrumentin hallinnassa tarpeellisia tietoja ja taitoja, kuten sujuvaa nuottien tunnistamista yleisimmillä nuottiavaimilla, lukemaan ja kirjoittamaan erilaisia rytmejä sekä laulamaan, kirjoittamaan ja tunnistamaan melodioita. Näiden harjoittelulla on suuri merkitys nuotinluvun ja sisäisen kuulon kehityksessä.

Tunneilla opiskellaan musiikinteorian ja notaation perusasioita kuten asteikkoja, intervalleja ja sointuja siinä laajuudessa, että työskentely on musiikillisesti mielekästä. Oppilas saa valmiuksia sävelletyn ohjelmiston opiskeluun ja itsenäiseen tutkimiseen sekä oman musiikin tuottamiseen. Opetuksessa kehitetään oppilaan musisointi- ja hahmotustaitoja sekä musiikin rakenteiden tiedostamista. Tunneilla käytetään monipuolisia työskentelytapoja, välineistöa ja esimerkiksi oppilaiden omia soittimia, jotta saavutetaan sujuvaa osaamista ja opitaan sovellustaitoja.

Myöhemmin perehdytään mm. moniäänisyyteen, erilaisiin musiikin peruskäsitteisiin ja musiikinhistoriaan eri tyylikausineen. Musiikillista yleissivistystä ja ohjelmistotuntemusta kartutetaan opetuksessa käytettävien musiikkiesimerkkien lisäksi konsertti- ja kuuntelukasvatuksen avulla.

Musiikin perusteiden tasosuoritukset:
Perustaso
Musiikin perusteet (MUPE) 1, 2 ja 3
Musiikkitiedon peruskurssi

Opistotaso
Teoria I
Säveltapailu I
Harmoniaoppi tai Musiikkitiedon I kurssi

Mupe -ryhmiin ilmoittautuminenKlikkaamalla oheista linkkiä pääset katsomaan Mupe-ryhmien aikatauluja ja ilmoittautumaan ryhmiin:

ILMOITTAUTUMINEN MUPE-RYHMIIN 2016-2017

Mupe -opettajat

Mauri Silvennoinen
mauri.silvennoinen@ksmo.fi
Otto Tikkanen
otto.tikkanen@ksmo.fi

Oton tunnit

Tästä linkistä löydät Oton tuntien sisällön ja läksyt:
http://mupeotto.wordpress.com/
  

Musiikin perusteet lukujärjestys 2016-2017

Katso täältä linkistä lukujärjestys:

MUPE-RYHMIEN LUKUJÄRJESTYS 2016-2017